One Reply to “Protokoll Årsmöte 2014”

  1. Jag vill återigen tacka alla föräldrar att ni lämnat röstsedel eller deltagit på mötet så att vi kunde rösta igenom styrelsens förslag på stadgeändringarna. TACK!

Leave a Reply