Om Sture


Historik

Sture startades 1989. Grundarna var en grupp föräldrar i Stureby som valde att gå samman och starta kooperativet, därav vårt namn. Verksamheten hamnade i Örby, i de lokaler som vi än idag befinner oss i. Förskolan drevs med stort engagemang och värme av föräldragruppen, viken än idag lever kvar.

Vad innebär ett föräldrakooperativ

Sture är ett föräldrakooperativ, som drivs som en ekonomisk förening. Det innebär att det är vi föräldrar som gemensamt ansvarar för och är med och styr verksamheten tillsammans med förskolechefen, samt innehar arbetsgivaransvaret gentemot personalen. Styrningen sker genom förskolans styrelse. De flesta föräldrar ingår någon gång under sin tid på förskolan i styrelsen. Verksamhetsformen ger dig som förälder stora möjligheter att vara med och påverka och få gehör för frågor som ligger dig varmt om hjärtat. I ett föräldrakooperativ finns ett nära samarbete mellan föräldrar och personal, vilket ger dig en stor insyn i den dagliga verksamheten på ett sätt som kanske annars inte är möjlig.

Alla föräldrar ingår i arbetsgrupper som hjälps åt att bl.a. fixa schema, köpa presenter till personalen och anordna trädgårdsdagar. De är med och skapar en god gemenskap bland föräldrarna och barnen.

Ansvar föräldrakooperativ

Vårdnadshavare med barn på Sture blir medlemmar i vår ekonomiska förening och det medför ansvar för att bidra med insatser i verksamheten, så som deltagande i styrelsen, arbetsgrupper, fixardagar, städveckor samt jourinsats vid behov. Förskolan har beviljats undantag från öppenhetskravet i skollagen, vilket innebär att deltagande från vårdnadshavare i dessa arbetsinsatser är en förutsättning för att få inneha plats på förskolan.

Personalen på Sture

Vårt mål är att hålla en hög personaltäthet i barngruppen, för att ge utrymme för att möta varje barns behov, och för att kunna göra de små ”extra” sakerna i verksamheten. Vi har stora möjligheter till utflykter och besöker närliggande parker, skog och bibliotek varje vecka. Personalgruppen består av fem pedagoger i barngruppen och en kock som lagar mat i vårt kök. Förskolechefen har ansvar för det pedagogiska utvecklingsarbetet på förskolan. I förskolechefens roll ingår också personalledning och visst budgetansvar. För oss på Sture är det viktigt att personalen har stort inflytande på hur förskolan drivs och utvecklas.

Pedagogisk verksamhet

Föreståndaren tillsammans med personalen ansvarar för den pedagogiska verksamheten på förskolan. Sture har ingen specifik pedagogisk inriktning, utan arbetar utifrån läroplanens mål i traditionell pedagogik och plockar det bästa från olika inriktningar. Personalen utformar de dagliga rutinerna på Sture, och barnen delas in i olika aktivitetsgrupper utifrån åldrar, behov och intressen.

Maten på Sture

Maten och måltiderna är något som vi värderar högt på Sture. Maten på vår förskola ska präglas av kvalitet, omsorg och variation. Vi har en kock som lagar mat i vårt kök. Det ger oss en unik möjlighet att laga bra mat från grunden. Så långt det är möjligt vill vi använda ekologiska och KRAV-märkta råvaror i matlagningen. På Sture serveras frukost kl. 08:00 varje morgon. Lunch serveras kl. 11:15 och eftermiddagsmellanmål serveras kl. 14:00. Vår kock ansvarar för menyplanering, beställning av varor, köksrutiner, hygien och egenkontroll.

Vårt mål

Vårt mål är att driva en förskola med liten barngrupp, hög personaltäthet och hemlagad mat. För närvarande har vi 21 barn i åldrarna ett till fem år samt fem anställda.